საერთაშორისო ფესტივალზე აღსუში (აზერბაიჯანი).

Copyright © Georgia for Friends, 2014