პროექტები

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „კულტურული მემკვიდრეობა და ინოვაციური ტექნოლოგიები ტურიზმში“

ამა წლის 19 თებერვალს, 14:00 საათზე, სასტუმრო ZP Palace-ში (კ. მარჯანიშვილის ქ. #44) გაიმართა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია...

პროექტი “აფხაზეთი”

ასოციაციის პროგრამის “განათლების ხელშეწყობა და კულტურული განვითარება” ფარგლებში,  2012წლის 22 აპრილიდან 2...

 

Copyright © Georgia for Friends, 2014