მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „კულტურული მემკვიდრეობა და ინოვაციური ტექნოლოგიები ტურიზმში“

Copyright © Georgia for Friends, 2014